Børnehave

Børnehaven er aldersopdelt. Vi har en storegruppe og fire mellemgrupper: "Frøerne, Salamanderne, Delfinerne og Hvalerne". Storegruppen bor i klynge "Søen" og mellemgrupperne bor i klynge "Havet".

Storegruppen:

Pædagog Joan, inklusionspædagog Elin og pædagogisk assistent Jonathan

Frøerne:

Inklusionspædagog Britt M og ledig medhjælperstilling

Salamanderne:

Pædagog Charlotte og pædagogisk medhjælper Anne

Delfinerne:

Pædagog Heidi, inklusionsædagog Britt Ø. og pædagogisk assistent Line

Hvalerne:

Pædagog Kurt, inklusionspædagog Eva og pædagogisk assistent Line

Senest opdateret 19. oktober 2016